25 Temmuz 2015 Cumartesi

Masonluğa Giriş

Masonluğa giriş derken, yanlış anlaşılmasın, mason olacaksınız diyemiyoruz ama
Masonluk nedir?
Mason kimdir?
Masonlar ne yapar?
Masonların amacı nedir?
Türk masonlar var mıdır?
Mason işaretleri nelerdir?
Masonlukta semboller (anahtar, pergel, gönye vb.) nelerden oluşur, neden sembollere ihtiyaç duyulur?
tarzında pek çok soruyu tartışarak incelemek adına kısa bir giriş mahiyetinde yazıldığı için "Masonluğa Giriş" dendi. Tamamını bu yazıda incelemiş olmasakta genel hatlarıyla Masonluk hakkında bilinmeyen pek çok şeyi tartışabileceğimize inanıyorum.

Masonluk nedir? Bu topluluğun amaçları nelerdir? Kardeşlik nedir?

Masonluğu kısaca "Masonluk, evrensel bir kardeşlik birliğidir." olarak açıklayan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar insanlar arasında sevginin, toleransın ve kardeşliğin hüküm sürmesini; insanlığın hürriyet, barış, adalet ve huzur içinde gelişmesini hedeflemektedir. 
Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra hatta biraz sonrasında 1960-1970 ve 1980li dönemlerde Mason adı genellikle "Kaos, Savaş, Kargaşa" gibi kelimelerle anılarak Masonları Dünya'daki düzeni bozmaya yönelik ortaya çıkmış "derin bir yapılanma" olarak tanıtmaya yönelik bir takım görüşler ortaya çıkmıştır. Masonluk "kardeşlik" sıfatıyla değil "düşman ve kaos" kelimelerinin birleşiminden doğan sıfatlarla tanıtılmıştır.

Masonlar "ortak bir insanlık, ortak bir ülkü, ortak değerler ve kalıcı barışı hedefledikleri" yönünde tavırlar gösterirken, neden sürekli "savaş yanlısı ve kaostan beslenen" olarak görülmekte olduğu aslında çok karmaşık bir ikilemdir. 
Mason Büyük Üstat;
"Hür Masonluk, üyeleri arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç, ünvan ve makam ayırımı yapmaz. Üyelerini inançlı, hür, namuslu, şerefli, haysiyetli, aydın ve iyi ahlâklı erkekler arasından seçer. Hiçbir inanç ve ülküye bağlı olmayan septikleri, arasına kabul etmez."
sözleriyle neyi anlatmaya çalışıyor.

Biz yıllardır Masonlar inançsız! inancına kulak vermişken, Büyük Üstat'ın kelimeleri özellikle "inanca bağlı olmayan, septikleri arasına kabul etmez." sözü bizim yanıldığımızın işareti olabilir mi?

Masonluk dışardan bakıldığın bizim gibi inançlı insanların ülküsünü tamamlıyor gibi görünüyor.
İnanç
Ülkü
Hür (Özgürlük)
Namus
Şeref
Haysiyet
Aydın
İyi Ahlak
Adalet
Eşitlik
Ve bu insanların hepsinin "ortak bir tutum" etrafında birleşmesi "İslam Cemaati" ve "Ümmet Bilinci" mantığına hiçte ters düşmediğini belirtmeden geçemeyiz.

Masonluk bir "tekamül" sürecidir. 
Tekamül kemale erme kamil insan olabilme, iyi insan olmaya erişme gibi genişletilebilecek bir sözdür. Masonlukta kötü insandan çok "iyi insan" "ahlaklı insan" üzerinde durulması ve kötü insanı iyi insan yapmak değilde iyi insanı daha iyiye barışa ve esenliğe çağırması konusu üzerinde durulur.

Büyük Üstat şu şekilde söylüyor;
"Dünyada Hür Masonluk kadar eski ve önemli olup da tam ve doğru anlaşılamamış başka bir kurum yoktur. Bu, yalnız ülkemizde değil, dünyada da öyledir."
Sanırım Masonların en fazla dert yandığı konulardan birisi bu olsa gerek.
Hür ve Kabul Edilmiş Mason bireylerinin İlluminati, Gizli ve Derin Dünya Devleti gibi dünya barışına kesin olarak bağlanmayan yapılarla isimlerinin bir arada anılması bu sorunların başında geliyor. Hatta bazen Evangelistler, Siyonistler ve Derin Dünya Devletinin "kaos eylemleri" isimli resmi olmayan kaos planlarıyla adları anılıyor.

Masonluk tarihi vikipedide
"Kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da, 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası'nın kurulması ile başlar."
olarak yer alıyor. Vikipedi - MASONLUK

Ancak dünyadaki en köklü yapılardan birisi olduğuna birçok insanın şüphesi yoktur. Bu bilinen tarihin aksine "Masonluk insanlık tarihinin başlangıcına çok yakın bir devrede ortaya çıkmıştır." iddiası kabul edilebilir bir gerçektir.

Bu yazıda masonluk hakkında kısa bilgilerle geçtik. Daha sonra;

Temel İlkeler
Kimler Mason Olabilir?
Masonluk ve Gizlilik
Masonluk ve Din
Masonluk ve Politika
Masonluk ve Uluslararası İlişkiler
Masonlukta Derece Sistemi
Usta-Çırak Denklemi
Tekris Giriş Töreni (Ayini)
Dünyada Ünlü Masonlar
Türkiye'deki Ünlü Masonlar
Günümüzdeki Masonlar
Kimsenin Bilmediği Günümüz Masonları

gibi pek çok konuyu açarak Derin Dünya Devleti ve Masonluk kavramlarının ne kadar farklı olduğunu göreceğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder