13 Ocak 2017 Cuma

Çocuklar Ne İster? En Sevilen Çocuk Şarkıları Videosu Kırmızı Balık

Şimdiki çocuklar çok akıllı. Peki çocuklarla başı dertte(!) olan ebeveynler çocuklar için neler yapabilir? Bu sorunun cevabını elbette yüzlerce uzmandan dinlemiş, bilgilenmişsinizdir belki. Önerim şu ki benimde kendi çocuklarımda deneyip başarılı olduğum sistem aslında uzak değil. Anaokulu İlköğretim öncesi eğitimde karşımıza çıkan çocuk şarkıları ve eğlenceli videolar çocuğunuza bunları sizin dinletmeniz. Öyleya anaokulunda şarkılı oyunlar eğlenceli animasyon eğitici ve bilgilendirici oyunları dinletip izletiyorlarda siz neden yapamayasınız. Ben Yapıyorum.
Bu sayede çocukta iletişimde ve sanat anlayışında ilerleme görülür. Çocukta kalite ve sanat anlayışı olmaz demeyin. İleri yaşlarda bunun faydasını çocuğunuz görecektir. Mesela son dönemlerde en sevilen çocuk şarkıları kategorisinde olan Kırmızı Balık Gölde şarkısını dinleterek çocuğunuzu neşelendirebilirsiniz.


28 Temmuz 2015 Salı

11 Eylül - Bakış Açısı


11 eylül 2001 saat sabah 08:46
Aynı manzarayı seyreden binlerce kişinin bir yolcu uçağı New York'un ekonomik gücünün simgesi olan İkiz kulelere çarpıyor.
Sonuç 2600 ölü.

Ortadoğuda halen devam etmekte olan olayların kıvılcımı olan bu saldırı hala açıklanamayan çok fazla sır içermektedir. 11 eylül saldırıları Peygamberimizin 1400 yıl önceden hadislerinde bildirdiği bir takım işaretlerle aynen benzerlik göstermektedir.

Dünyaya derin etkileri olan ve saldırı sonrasında olacak olan bu saldırı metafizik bir olaydır ve ardındaki bazı sırlar hala çözülememiştir. 2600 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırı sonucunda bu olayla birlikte yapılan incelemelerle ortaya çıkan resmi açıklamalarda birçok eksiklik ve tutarsızlık içermektedir. Bunları 11 Eylül Perspektif yazılarında teker teker inceleyeceğiz.

11 Eylül - Bakış Açısı

Gerçekleri göremiyorsak bakış açımızı değiştirmeliyiz. sisr
26 Temmuz 2015 Pazar

Evanjelizm ve Yakın Tarihimizde Ortadoğu

Protestanlık mezhebi ile ortaya çıkan ve 18. yüzyıla kadar Avrupa’da doğup buraya yerleşen bazı akımlar, sömürgecilik ile birlikte dünyanın çeşitli bölgelerine ulaşmıştır. Bu bölgelerden en önemlisi Amerika kıtasıdır. İngiltere’de Anglikan bir papaz olan John Nelson Darby’nin Amerika seyahatleri sonrasında Evanjelik düşüncenin hızla yaygınlaştığı bilinmektedir. Darby’nin takipçileri kendilerini dispensalist olarak da tanımlamışlardır.
Bu inancı takip edenlerin en önemli özelliği, dünyanın son döneminde Mesih’in geri dönüşü ve kıyametin gerçekleşmesine inanmalarıdır. Mesih’in dünyaya gelişi için oluşması gerektiğine inandıkları şartlar ise şunlardır:
  • Kutsal topraklar üzerinde bir Musevi devleti kurulması,
  • Kudüs’ün başkent olması,
  • Süleyman Mescidinin yeniden inşası,
  • Tüm insanlara İncil’in vaaz edilmesi,
  • Museviler ve iman edenlerin (Hristiyanların) eziyet görmesi,
  • Armageddon savaşı,
  • İnananların (Hristiyanların) göğe yükselmesi.

Bu maddelerden de anlaşılacağı şekilde Evanjelikler temelde Siyonist Hristiyanlardır. Mesih’in gelişinin gerçekleşmesi için mutlaka bir Musevi devletinin Kutsal Topraklarda kurulması gerekliliğine inanırlar. İşte bu nedenle de daima, Siyonist Musevilerle ittifak içinde olmuşlardır.

Bunun önemli delillerinden biri tarihte gerçekleştirilmiş olan Siyonist kongrelerdir. Theodor Herzl’in 1897’de topladığı ve Musevilerin Kutsal topraklara gitmesini öngören 1. Siyonist Kongre’nin hemen arkasından yine Basel’de 2. Siyonist Kongre toplanmıştır. Katılanların tümü Hristiyan’dır ve hatta kongrenin ismi bu sebeple 2. Hristiyan Siyonist Kongre olarak geçmektedir. Nitekim söz konusu toplantı sonrası, Batı Şeria’da bir İsrail devleti oluşturulması kararı alınmış, buna itiraz eden bir Musevi’ye ise Uluslararası Hristiyan Elçiliği temsilcisi Van der Hoeven şu cevabı vermiştir: “İsraillilerin ne düşündüğü umurumuzda değil. Biz Tanrı’nın ne söylediğine bakarız ve Tanrı o toprakların Musevilere ait olduğunu söylüyor.”

Aslında bu tepki, günümüzde devam etmekte olan Evanjelik Siyonizminin sınırlarını bilmek bakımından önem taşır. Çünkü görünüşte Musevileri ve Musevi topraklarını koruma görümünde ortaya çıkan bu hareket, gerçekte Musevilerin de katledileceği bir son için hazırlık yapmaktadır. Bu inanca göre, sadece Hristiyanlığı seçen 144 bin Musevi hayatta kalacak, fakat diğer Museviler, “tüm Müslümanlar”la birlikte katledilecektir.

25 Temmuz 2015 Cumartesi

Masonluğa Giriş

Masonluğa giriş derken, yanlış anlaşılmasın, mason olacaksınız diyemiyoruz ama
Masonluk nedir?
Mason kimdir?
Masonlar ne yapar?
Masonların amacı nedir?
Türk masonlar var mıdır?
Mason işaretleri nelerdir?
Masonlukta semboller (anahtar, pergel, gönye vb.) nelerden oluşur, neden sembollere ihtiyaç duyulur?
tarzında pek çok soruyu tartışarak incelemek adına kısa bir giriş mahiyetinde yazıldığı için "Masonluğa Giriş" dendi. Tamamını bu yazıda incelemiş olmasakta genel hatlarıyla Masonluk hakkında bilinmeyen pek çok şeyi tartışabileceğimize inanıyorum.

Masonluk nedir? Bu topluluğun amaçları nelerdir? Kardeşlik nedir?

Masonluğu kısaca "Masonluk, evrensel bir kardeşlik birliğidir." olarak açıklayan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar insanlar arasında sevginin, toleransın ve kardeşliğin hüküm sürmesini; insanlığın hürriyet, barış, adalet ve huzur içinde gelişmesini hedeflemektedir. 
Özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra hatta biraz sonrasında 1960-1970 ve 1980li dönemlerde Mason adı genellikle "Kaos, Savaş, Kargaşa" gibi kelimelerle anılarak Masonları Dünya'daki düzeni bozmaya yönelik ortaya çıkmış "derin bir yapılanma" olarak tanıtmaya yönelik bir takım görüşler ortaya çıkmıştır. Masonluk "kardeşlik" sıfatıyla değil "düşman ve kaos" kelimelerinin birleşiminden doğan sıfatlarla tanıtılmıştır.

Masonlar "ortak bir insanlık, ortak bir ülkü, ortak değerler ve kalıcı barışı hedefledikleri" yönünde tavırlar gösterirken, neden sürekli "savaş yanlısı ve kaostan beslenen" olarak görülmekte olduğu aslında çok karmaşık bir ikilemdir. 
Mason Büyük Üstat;
"Hür Masonluk, üyeleri arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç, ünvan ve makam ayırımı yapmaz. Üyelerini inançlı, hür, namuslu, şerefli, haysiyetli, aydın ve iyi ahlâklı erkekler arasından seçer. Hiçbir inanç ve ülküye bağlı olmayan septikleri, arasına kabul etmez."
sözleriyle neyi anlatmaya çalışıyor.

Biz yıllardır Masonlar inançsız! inancına kulak vermişken, Büyük Üstat'ın kelimeleri özellikle "inanca bağlı olmayan, septikleri arasına kabul etmez." sözü bizim yanıldığımızın işareti olabilir mi?

Masonluk dışardan bakıldığın bizim gibi inançlı insanların ülküsünü tamamlıyor gibi görünüyor.
İnanç
Ülkü
Hür (Özgürlük)
Namus
Şeref
Haysiyet
Aydın
İyi Ahlak
Adalet
Eşitlik
Ve bu insanların hepsinin "ortak bir tutum" etrafında birleşmesi "İslam Cemaati" ve "Ümmet Bilinci" mantığına hiçte ters düşmediğini belirtmeden geçemeyiz.

Masonluk bir "tekamül" sürecidir. 
Tekamül kemale erme kamil insan olabilme, iyi insan olmaya erişme gibi genişletilebilecek bir sözdür. Masonlukta kötü insandan çok "iyi insan" "ahlaklı insan" üzerinde durulması ve kötü insanı iyi insan yapmak değilde iyi insanı daha iyiye barışa ve esenliğe çağırması konusu üzerinde durulur.

Büyük Üstat şu şekilde söylüyor;
"Dünyada Hür Masonluk kadar eski ve önemli olup da tam ve doğru anlaşılamamış başka bir kurum yoktur. Bu, yalnız ülkemizde değil, dünyada da öyledir."
Sanırım Masonların en fazla dert yandığı konulardan birisi bu olsa gerek.
Hür ve Kabul Edilmiş Mason bireylerinin İlluminati, Gizli ve Derin Dünya Devleti gibi dünya barışına kesin olarak bağlanmayan yapılarla isimlerinin bir arada anılması bu sorunların başında geliyor. Hatta bazen Evangelistler, Siyonistler ve Derin Dünya Devletinin "kaos eylemleri" isimli resmi olmayan kaos planlarıyla adları anılıyor.

Masonluk tarihi vikipedide
"Kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da, 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası'nın kurulması ile başlar."
olarak yer alıyor. Vikipedi - MASONLUK

Ancak dünyadaki en köklü yapılardan birisi olduğuna birçok insanın şüphesi yoktur. Bu bilinen tarihin aksine "Masonluk insanlık tarihinin başlangıcına çok yakın bir devrede ortaya çıkmıştır." iddiası kabul edilebilir bir gerçektir.

Bu yazıda masonluk hakkında kısa bilgilerle geçtik. Daha sonra;

Temel İlkeler
Kimler Mason Olabilir?
Masonluk ve Gizlilik
Masonluk ve Din
Masonluk ve Politika
Masonluk ve Uluslararası İlişkiler
Masonlukta Derece Sistemi
Usta-Çırak Denklemi
Tekris Giriş Töreni (Ayini)
Dünyada Ünlü Masonlar
Türkiye'deki Ünlü Masonlar
Günümüzdeki Masonlar
Kimsenin Bilmediği Günümüz Masonları

gibi pek çok konuyu açarak Derin Dünya Devleti ve Masonluk kavramlarının ne kadar farklı olduğunu göreceğiz.

#EyŞanlıOrduEyŞanlıAsker

Türkiye hududunda dün gece 22.30 sıralarından itibaren Diyarbakırdan havalanan 20den fazla uçak Haftanin üzerinden PKK terör örgütü kamplarını yoğun bombardıman altında tuttu.
Küresel strateji üzerinde düşündüğümüz düşündüğüdüşündüğümü zaman aslında Türkiye güzel bir galibiyet almış gibi görünüyor. Kandil, Avaşin, Zap, Hakurk gibi terörist yuvalarının bombardiman altında tutulmasi yurt içindeki terör destekçisi ajanların zoruna gitmiş olacakki barışı tek taraflı olarak Turkiye nin bozduğuna dair korkak aciklamalar yapıyorlar. Bunun yanında domuz sürüsü PKK örgütünün iç sözde asayiş yapılanması etekli YDG-H güçleri halk olarak adlandırdığı terör suçlularını serhildana davet ediyor.

Demekki devlet bu kahpe yapılanmanın kuyruğuna çok sert basmış durumda.
Gece İran'inda pkk kamplarını vurduguna dair haberler geldi. Peki bu doğru mu? Orasını bilemiyoruz ancak doğruysa Türkiye IŞİD e karşı bir tavır alma politikasıyla ABD ve Iran i ikna edip Incirlik üssünüde açarak küresel bir anlaşmaya vardığı gözleniyor.

Ancak sorun şurada bu anlasmaya ABD derin devleti ve gizli dünya devleti derin yapılanma ne gözle baktı onlar destekledi ve bir strateji olarak mı ön ayak oldu yoksa, gizli dünya devleti derin yapilanmasina karşı bir ayaklanma ve bir savaş mı başladı. Bunu ilerleyen zamanlarda izleyip göreceğiz. sisr

24 Temmuz 2015 Cuma

Ahir Zaman ve Türkiye'nin Önemi

Ahir zaman hadislerde belirtildiği gibi kıyamet alametlerinin belirmesi sonucu dünyanın kıyamete en yakın olduğu dönemdir.  

Türkiye bu devirde neden önemlidir?
Türkiye'ye Kuran'da ne gibi işaretler vardır?

Kuran'a baktığımızda tüm hidayet bilgileri Besmele ile başlar ve kapılar Besmele ile açılır. Besmele "19" harften oluşur : 
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ  

Kuran'ı Kerim "114" sureden oluşur.

114:19=6


19 ve 6 rakamlarının Türkiye ile ne gibi bir ilişkisi olabilir? Allah-u alem
Türkiye matematik konum olarak 26-45 Doğu Meridyenleri 36-42 Kuzey Paralelleri üzerinde bulunmaktadır.

Türkiye sadece bunlarla değil, yüzbinlerce masum inanan insanın tek umudu olmuştur yıllar boyu. Son zamanda beklenen Mehdi'nin de Türkiye'den çıkması tüm ayet ve hadislerle uyum içerisinde olan bir gerçektir. sisr

Bilinçaltı: Bedenin Yapıcısı

BİLİNÇALTI: BEDENİN YAPICISI

Bilinçaltı, bedenin yapıcısı olarak bilinir. Bedenin fonksiyonlarının otomatik olarak yürümesini sağlar, ister uyuyor olalım, ister uyanık, büyük istemdışı hayat sürer. Yüce Plâncı'nın bu şekilde bir düzen kurmuş olması büyük bir şans değil mi? Kalbimize atmasını, midemize yemekleri sindirmesini, kanımıza damarlarda dolaşmasını söylemek durumunda olsaydık ne kadar zor olurdu. Hayır, her şey harika bir biçimde hazırlanmış bizim için. Bedenin gelişimi, tüm fonksiyonları bilinçaltı tarafından yönetiliyor. Aslında bedenin her hücresinde ve atomunda bir zekâ var ve bu zekâ bilinçaltın bağlıdır.

BİLİNÇALTI, ÖRNEKLER HAKKINDA YARGIYA VARMAK İÇİN KURALLARDAN YOLA ÇIKAR.

Bilinç emirleri verir, bilinçaltı da uygular. Kurala dayalı çıkarım, iki önermeyi alıp bir araya getirerek bunlardan bir sonuca ulaşmak demektir; bir büyük, bir küçük önerme ve sonuçtan oluşan mantıksal bir kıyaslama yöntemidir bu. Kurala dayalı çıkarım, genel prensiplerden özel sonuçlara ulaşmak şeklinde bir yol izler. Burada prensiplerin doğruluğunun kanıtlanması şart değildir; doğru olduğunun varsayılması yeterlidir. Bilinçaltı her zaman mantıki kıyaslama denen bu yöntemi kullanır. Kolayca görülebileceği gibi bu mantık, orijinal önermenin doğruluğu oranında doğrudur. Klasik bir örneği ele alalım: Bütün Ruslar komünisttir. Müzik Evi'nde çalışan adam Rus'tur. Bana göre o bir komünisttir. Halbuki Rus halkının sadece küçük bir bölümü komünisttir. Öyleyse, Müzik Evi'nde çalışan adamın komünist olmama olasılığı da vardır.